中文    English    日本語    Việt Nam 
Trang chủ | danh bạ | liên hệ | Trợ giúp Chúng tôi | sự hoạt động | đăng nhập | đăng xuất | đăng ký |
Tích hợp tạo ra giá trị - WB Tiếng Việt   
 

Chế độ quảng cáo của chúng tôi: gói quảng cáo

  • Đăng ký và xử lý quảng cáo được dựa trên đơn vị "gói quảng cáo ". Mỗi "gói quảng cáo " có thể chứa sáu quảng cáo hình ảnh.
  • Quảng cáo được hiển thị ngẫu nhiên, mà không can thiệp lẫn nhau.
  • Cách đặt hàng quảng cáo

  • Chính sách của chúng tôi là"giá cả phải chăng cho tất cả mọi người". Cách tốt nhất để bắt đầu là liên hệ với chúng tôi để có được giá khuyến mãi mới nhất của chúng tôi.